RODO

Obowiązek
informacyjny

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Inter-Metal s.c. z siedzibą w 76-009 Bonin, Bonin 44C (zwany dalej Inter-Metal).

– Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Inter-Metal: e-mail: rodo@inter-metal.pl , tel: (+48) 664 409 409

– Podstawą prawną   przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

 

  • w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Inter-Metal S.C. działalności gospodarczej – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Inter-Metal S.C. działalnością  gospodarczą – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

– Danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

– Odbiorcy danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia np. firma kurierska, obsługa informatyczna przy pomocy której realizowana jest dostawa lub inne podmioty, gdy jest to potrzebne do realizacji ww. celów.

– Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania współpracy, a po zakończeniu współpracy dane będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo interes Inter-Metal jako administratora danych będą obligowały firmę do dalszego ich przetwarzania.

 

– Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

– Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.