Projekty Unijne

Projekt 2018

INFORMACJA O PROJEKCIE PN.

Zakup innowacyjnej maszyny do obróbki metalu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.01.08.00-32-0022/17-00

Wartość projektu: 2 840 352,90 zł – wartość dofinansowania (Wkład UE): 994 033,80 zł

W ramach Projektu pn. „Zakup innowacyjnej maszyny do obróbki metalu” obejmuje zakup centrum tokarsko-frezarskiego. Innowacyjna technologia produkcji przy wykorzystaniu planowanej do zakupu obrabiarki NTX 2000 pozwoliła na:

 • Poszerzenie grupy produkowanych wyrobów poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów kształtowanych za pomocą zintegrowanej obróbki tokarsko-frezerskiej
 • Unowocześnienie dotychczas stosowanych technologii produkcji, dzięki istotnemu zwiększeniu potencjału technologicznego w zakresie obróbki powierzchni o podwyższonej dokładności,
 • Podwyższenie standardów jakościowych produkowanych wyrobów dzięki obróbce w jednym zamocowaniu powierzchni kształtowanych metodami toczenia i frezowania. Powyższe istotnie wpłynie na możliwości produkcyjne Inter-metal S.C. w zakresie mocy produkcyjnych tj. ilości i szybkości wytwarzania zamówionych elementów, jak również możliwości zaoferowania produktów o wyższym poziomie precyzji.
 • Bezpośrednio przełoży się to na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa szacunkowo o ponad 10% oraz na wzrost miejsc pracy o 6 etatów.

 

W RAMACH PROJEKTU ROZSZERZONO OFERTĘ FIRMY O NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

 • produkty dla przemysłu maszynowego/samochodowego/lotniczego/energetycznego (np. łopatki turbin do silników, wirniki turbin)
 • protezy medyczne ( np. śruby do kości, protezy dentystyczne, sztuczne stawy, płytki do kości)
 • głowice myjące do zbiorników
 • produkty na indywidualne zamówienia (np. globus świata z kontynentami czy szachy do gry)
 • usługa frezowania 5-osiowego – Realizacja usługi frezowania w 5-ciu osiach sterowanych numerycznie z zastosowaniem interpolacji liniowej, kołowej i krzywych wyższego rzędu. Umożliwia to kształtowanie wielu typów powierzchni o złożonych kształtach takich jak: koła zębate walcowe i stożkowe, krzywki płaskie i przestrzenne, turbiny, powierzchnie śrubowe oraz powierzchni parametryczne o zmiennej krzywiźnie (free form). Takie rozwiązanie umożliwia rozszerzenie profili produkcyjnych o nowoczesne wyroby o wysokim stopniu zaawansowania konstrukcyjnego i technologicznego.
 • usługa frezowania z toczeniem – Wprowadzenie usługi umożliwi realizację obróbki kompletnej przedmiotów w jednym zamocowaniu, przy wykorzystaniu jednej bazy konstrukcyjnej i technologicznej, co zapewnia minimalizację błędów związanych ze zmianami ustalenia w przypadku jej realizacji oddzielnie na centrum tokarskim i frezarskim. Rozwiązanie wprowadzone w ramach projektu podnosi dokładność obróbki i jej powtarzalność w kolejno obrabianych podmiotach w serii produkcyjnej.

 

PROJEKT WPROWADZIŁ NASTĘPUJĄCE INNOWACJE PROCESOWE:

 

 • Innowacja procesowa –metoda produkcji – automatyzacja procesu produkcji poprzez zastosowanie Robo2Go

Zakupiona maszyna umożliwi zrobotyzowanie poszczególnych procesów produkcji.  Elementem maszyny jest Robo2Go jest to mobilny zrobotyzowany manipulator kompatybilny z systemem sterowania centrum obróbkowego CELOS.  Ma możliwość integracji ze wszystkim nowoczesnymi obrabiarkami typu DMG MORI wyposażonymi w system CELOS. Charakteryzuje się wysokim komfortem obsługi bez potrzeby znajomości systemu sterowania robota. Ma możliwość elastycznego zastosowania w obsłudze centrum obróbkowego, związanej z transportem, podawaniem i odbiorem przedmiotów ze strefy obróbki oraz pełni rolę magazynu buforowego. /zastosowanie zrobotyzowanego manipulatora pozwala automatyzować obsługę procesu produkcyjnego oraz zwiększać jego wydajność , a także lepiej zarządzać logistyką produkcji.

Zmiana dotychczasowego procesu produkcji wynika z  zautomatyzowania załadunku elementów do obróbki , skrócenie czasu pracy poprzez możliwość przenoszenia manipulatora (zrobotyzowane ramię) do innych maszyn,  nastąpi poprawa bezpieczeństwo pracy oraz zwiększy się ergonomia.

 

 • Innowacja procesowa – metoda produkcji – system Capto

Zintegrowana wielonarzędziowa głowica z systemem mocowania narzędzi z chwytem walcowo-czołowym, zapewnia znacznie większą sztywność narzędzi obróbkowych w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych stosowanych w głowicach narzędziowych. Tego typu bazowanie i mocowanie narzędzi umożliwia zastosowanie podwyższonych parametrów obróbki, przy zapewnieniu wysokiej jakości powierzchni obrabianych. System Capto jest również niezwykle efektywny przy zastosowaniu narzędzi o dużym wysięgu np. narzędzi do wytaczania i obróbki powierzchni wewnętrznych. Ponadto głowica narzędziowa Capto jest wyposażona w gniazda obrotowe (12000 obr/min).

Konstrukcja głowicy wyżej opisana jest opatentowana przez producenta maszyny planowanej do zakupu.

 

 • Innowacja procesowa – metoda produkcji – szybsze przezbrajanie narzędzi

Zastosowanie przekładni wielostopniowej, pozwala na szybszą zmianę prędkości obrotowych, zwiększoną precyzję obróbki i indeksowania, charakteryzuje się prostotą konserwacji i zwiększoną żywotnością. Z dwóch maszyn czyli z dwóch operacji technologicznych robimy jedną, a także wykonywanie obróbki w 5-ciu osiach sterowanych numerycznie przedkłada się na ułożenie narzędzi i ich stopień swobody , co wpływa na skrócenie czasu i precyzję wykonania całego elementu. Zmiana procesu produkcyjnego wpłynie na szybszą zmianę narzędzi z 3 sekund na 1,25 sekundy i szybsze przezbrajanie narzędzie (od 38 narzędzi obecnie jest 12 narzędzi).

 • Innowacja procesowa – metoda produkcji – programowanie procesów obróbki

Planowane do zakupu urządzenie będzie sterowane innowacyjnym inteligentnym systemem MAPPS IV wchodzącym w skład systemu nadrzędnego systemu operacyjnego CELOS. Dzięki aplikacjom CELOS użytkownik może zarządzać, dokumentować i wizualizować zamówienia, procesy i dane maszyny na wielodotykowym ekranie 21,5”, a praca maszyn jest uproszczona, znormalizowana i zautomatyzowana. CELOS ponadto łączy maszynę z nadrzędnymi strukturami firmy, co pozwala na skomputeryzowanie produkcji i wyeliminowanie dokumentów papierowych. Dzięki kompatybilności CELOS z systemami logistycznymi firmy, użytkownicy otrzymują produkt w czasie nawet o 30% krótszym, co wpisuje całość przedsięwzięcia w strategię Industry 4.0

Projekt umożliwi programowanie zabiegów obróbkowych w systemie dialogowym i ich weryfikacja z wykorzystaniem „wirtualnej obrabiarki”. Rozwiązanie to umożliwi uruchomienie obróbki elementów testowych w sposób wirtualny (nie materialny) z uwzględnieniem przestrzeni roboczej obrabiarki, kształtu i gabarytów materiału wyjściowego, uchwytów obróbkowych i narządzi obróbkowych. Zapewnia to bezpieczne i szybsze testowanie opracowanego programu sterującego CNC, bez ewentualnych kolizji i uszkodzeń zespołów obrabiarki. Błędy programowe są natychmiast  wskazywane i eliminowane.

 • Innowacja procesowa – metoda produkcji – stabilizacja temperatury detalu

Obrabiarka reguluje  temperaturę wszystkich elementów do 25 stopni i umożliwia chłodzenie samego korpusu – precyzja obróbki wpływa to na pozycjonowanie elementu i jakość wykonania.

 • Innowacja procesowa – metoda dostawy – zamawianie części do maszyn – zmiana z formy papierowej na automatyczną

Rozmieszczenie czujników wykrywających zużycie podzespołów, umożliwia diagnozowanie awarii i zautomatyzowanie procesu zamawiania części zamiennych.

Zakup innowacyjnej maszyny do obróbki metalu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.01.08.00-32-0022/17-00