Projekty Unijne

Projekt 2020

INFORMACJA O PROJEKCIE PN.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki metalu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.01.08.00-32-0046/19 -00

W ramach Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki metalu” obejmuje zakup wykrawarki laserowej wyposażonej w najnowszej generacji źródło fotonów o mocy źródła laserowego nie mniejszej niż 6 kW, przy czym planowany jest zakup urządzenia wyposażonego w najnowszej generacji źródło laserowe typu fiber, w którym stosuje się zarówno światłowodowe źródło, jak i światłowodowe prowadzenie wiązki światła laserowego.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności Firmy Inter-Metal s.c. Celem szczegółowym jest zwiększenie konkurencyjności Inter-Metal s.c. na obszarze ZIT KKBOF poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W ramach projektu zostaną wprowadzone następujące innowacje procesowe:

• Zwiększenie efektywności procesu cięcia laserowego.
• Ograniczenie czasu przestojów produkcyjnych
• Zastosowanie znakowania wycinanych części za pomocą normatywnego kodu służącego do pełnej identyfikacji części oraz zapisu informacji organizacyjno-technologicznych dla kolejno występujących operacji w procesie produkcyjnym np. gięcia, tłoczenia
• Usprawnienie planowania i sterowania produkcji

Zostaną wprowadzone następujące innowacje produktowe:
1) Usługa produkcji elementów metalowych techniką cięcia laserowego o wysokim stopniu precyzji wykonania

Całkowita wartość projektu: 2 580 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 000 000 zł