Projekty Unijne

Projekt 2021

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki metalu  
Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-W091/21

 

 

Celem projektu było podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności Inter-Metal S.C.  Dzięki wykorzystaniu aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych firma była w stanie zintegrować proces technologiczny w ramach jednego ciągu technologicznego. W wyniku realizacji projektu Beneficjent zintegrował linię technologiczną wprowadzając urządzenia, które pracując w ciągu technologicznym i przy wsparciu oprogramowania pozwoliły na świadczenie usług w innowacyjny sposób w skali kraju. 

Poszczególne elementy ciągu umożliwiły wypracowanie oszczędności czasu, energii i umożliwiły szybsze i jakościowe lepsze produkowanie elementów zgodnie z zamówieniem klienta.    


Wartość projektu wynosiła  5 798 800,00 zł – z czego dofinansowanie 2 000 000,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020)